Zámek

byl přestavěn z místního hradu v 16. století Janem Malovcem na renesanční zámek (1583), a ve století 19. mu byla dána klasicistní podoba baronem Geymüllerem. Ve století 21. byla provedena rekonstrukce Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. August Sedláček se ve svých Hradech zmiňuje o stáří kamenické památky takto: "Jak již dotčeno, kladou paměti Kamenické založení hradu do roku 1248. Třebas tomu do slova vím dáti se nemůže, přece čas, kdy asi krajina okolní vzdělána a město s hradem vzniklo, dobře naznačen jest." (str. 167). První zmínka o hradě je, dle současného vlastníka zámku, kterým je Uměleckoprůmyslové museum v Praze, z roku 1348. Okrasný park je umístěn na terase pod jižním křídlem zámku. Pod terasou je památná kamenická lípa. V roce 1824 jí blesk srazil korunu. V místní literatuře se "neustále" opakuje a svádí, že August Sedláček tvrdí, že lípa byla zasazena v roce 1248. Jenže v citaci z jeho Hradů se dozvíme, že tohle tvrdí právě sami občané města, nikoli Sedláček: "Kameničtí si vypravují, že čítá lípa tato 6 až 7 století svého věku, že byla zasazena toho času, když hrad byl založen, totiž roku 1248 za krále Vácslava I." (str. 166). V čase monarchie a  I. republiky bylo okolo lípy "pódium" jak je dokumentováno zejména na historických pohlednicích města Kamenice nad Lipou.


Pohledy na zámek z blízkého i širého okolí

od-severu01.jpg (7437 bytes)  od-brabce01m.jpg (3250 bytes)  zamek01m.jpg (4221 bytes) 


zámek, původně hrad do sklonku 16. století

basta03m.jpg (5097 bytes)  zamek-zapad01m.jpg (8457 bytes)  sever03m.jpg (6167 bytes)   vez-od-lipy01m.jpg (6686 bytes)  severozapadni-roh01m.jpg (5349 bytes)  kasna01m.jpg (6427 bytes)  nadvori-pruhled01m.jpg (6310 bytes)  od-jihu01m.jpg (6702 bytes)   


kavárna - pergola (nejdelší v ČR - 70,5 m) s posezením, ajnclík - arest ve věži

kavarna01m.jpg (4578 bytes)  pergola01m.jpg (8635 bytes)  vychodni-basta02m.jpg (5298 bytes)


lípa, jejíž stáří se odhaduje na více než 700 let, koruna sražena bleskem v roce 1824

lipa03m.jpg (8258 bytes)  lipa04m.jpg (6407 bytes) 


Pro zámek jsem zhotovil samostatné stránky, kde naleznete více fotografií této stavby, zahrady, lípy i rybníku.

http://zamekkamenicenadlipou.wz.cz

Literatura:

Sedláček August
Hrady, zámky a tvrze, díl IV. Vysočina táborská. Praha 1885.